Welkom bij de unieke beroepsgroep voor NAC Life Coach Professionals!

De beroepsgroep heeft het doel te investeren in een liefdevolle samenleving door als beroepsgroep voor NAC Life Coaches op directe en indirecte wijze bij te dragen aan meer kwaliteit van leven en welzijn voor mensen. Vanuit de wens te verbinden wil de beroepsgroep een extra dimensie toevoegen voor opgeleide NAC Life Coaches met een eigen praktijk (wens) die leerzaam en verrijkend is in zowel het coach- als ondernemerschap.

De beroepsgroep ziet de kracht, authenticiteit en inspiratie van elke NAC Life Coach als kans en inspiratiebron om te leren van elkaar. De beroepsgroep beoogt zo haar verantwoordelijkheid te tonen en kwaliteit van de professie NAC Life Coach te borgen en een positieve collectieve meerwaarde te creëren voor elke NAC life coach als individuele professional alsmede voor de beroepsgroep zelf in Nederland